У Запорізькому національному університеті з’явилася магістерська спеціальність «Правоохоронна діяльність»

Протоколом № 58/1 від 30 червня 2017 року на засіданні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України про видачу ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти на другому (магістерському) рівні було затверджено відкриття на юридичному факультеті Запорізького національного університету нової спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека». Вступники можуть подавати заяви на денну і заочну форми навчання

http://cpim.com

Вступати на спеціальність «Правоохоронна діяльність» мають право особи з наявністю диплома про базову вищу освіту за освітньою кваліфікацією «бакалавр» або диплома освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Абітурієнти, які вступатимуть за новою спеціальністю, матимуть суттєву перевагу: вони складатимуть лише вступні іспити і не складатимуть ЗНО (на відміну від вступників на спеціальність «Правознавство»).

Вступникам варто знати, що правоохоронна діяльність – це діяльність спеціально уповноважених державних органів, основною функцією яких є: виявлення, припинення і попередження правових порушень, відновлення порушених прав або покарання правопорушника, якщо відновлення порушених прав неможливе. Фахівці з правоохоронної діяльності стоять на сторожі дотримання законності та порядку в державі. Здобувачі вищої освіти спеціальності «Правоохоронна діяльність» упродовж терміну навчання оволодіють методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, спрямованими на вирішення завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку, знаннями, уміннями та навичками, спрямованими на створення стратегій розвитку в цій галузі, навичками з розробки й упровадження організаційно-правових заходів з підвищення ефективності правоохоронної діяльності, а також із забезпечення повного та своєчасного розкриття і розслідування злочинів. Під час навчання магістранти навчаться застосовувати технічні та спеціальні засоби, які стоять на озброєнні в органах і підрозділах Національної поліції України.

Випускники спеціальності «Правоохоронна діяльність» можуть працювати в правоохоронних, судових та інших державних органах, в адвокатурі, прокуратурі, у системі Національної поліції, Служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, охорони державного кордону, доходів і зборів, виконання покарань, державного фінансового контролю, Національному антикорупційному бюро України, приватних детективних агентствах та інших органах, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. Просуваючись кар’єрними сходинками, вони зможуть обіймати посади начальників відділів (управлінь), керівників правоохоронних відомств та їхніх заступників тощо. Окрім того, різноманіття, повнота й усебічність одержуваних знань та умінь дозволить випускникам магістратури успішно реалізовувати себе і в інших галузях юриспруденції, в тому числі, пов’язаних із економічною діяльністю.

Прес-служба ЗНУ