Журналісти ЗНУ обговорили нагальні питання з медіаосвіти

Сьогодні на факультеті журналістики відбулася зустріч із представниками львівської школи журналістики – доцентом кафедри нових медій Львівського національного університету Наталією Габор та співробітником Інституту екології масової інформації Павлом Александровим

Учасники форуму обговорили медіапросвітницьку діяльність сучасних ЗМІ. Ще до початку тематичної дискусії представники львівської вищої школи прочитали лекції для студентів вишу з теми «Медіаосвіта в Україні і в світі: шляхи реалізації». Окрім того, Павло Александров зустрівся з учнями Балабинської гімназії «Престиж» та іншими запорізькими школярами, для яких провів спеціальний майстер-клас із питань медіаграмотності.
Далі участь у засіданні круглого столу та обговорені проблемних питань медіаосвіти взяли близько 20 осіб – представники професорсько-викладацького складу нашого університету та колеги з інших ВНЗ, представники масмедіа і студенти. Зокрема, свої думки висловили співробітник Інституту екології масової інформації ЛНУ ім. І. Франка Павло Александров, професор КПУ Зіновій Партико, доценти кафедри журналістики ЗНУ Мирослава Чабаненко та Юлія Любченко, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Катерина Доценко, асистент кафедри видавничої справи та редагування Ганна Баранецька. Модератором заходу виступив заступник декана з навчальної роботи, доцент Віктор Костюк.
Першим на обговорення було винесене питання про шляхи підвищення медіаграмотності не тільки серед студентів, які здобувають освіту за фахом «Журналістика», а й серед представників громадянського суспільства, у тому числі серед учнів шкіл. Мова, зокрема, йшла про медіаосвіту та медіапросвітницьку діяльність ЗМІ. Наталія Габорзосередила увагу присутніх на процесах, які відбуваються останні 25 років в українському медіапросторі і зазначила, що сьогодні гостро постало питання про критичне і відповідно грамотне ставлення аудотирії до тієї інформації, яка розповсюджується у медіапросторі. Часто безграмотне відношення до подачі інформації з боку самих журналістів має негативні наслідки у суспільстві. Фахівець також розповіла про досвід спілкування із іноземними колегами з країн, де широко проводиться медіапросвітницька робота, а також зосередила увагу на деяких моментах та методах подачі подій (зокрема, сцен
насильства та масової загибелі людей) на телебаченні. Тому сьогодні стоїть питання, коли і як саме треба навчати українців правильно сприймати надану їм інформацію: чи то мають робити вже на рівні шкільної освіти (на рівні вищої школи такий курс вже введений у навчальні програми), чи питаннями медіапросвіти населення мають займатися ті самі засоби масової інформації.
Так, в умовах демократизації ЗМІ та відсутності цензурного контролю, особиста відповідальність сьогодні лежить на самому журналісті, який повинен не тільки мати гарну освіту, а й вміти передбачати наслідки від наданої ним інформації, на що звернули увагу всі учасники засідання. І тут мова йдеться не про відмовлення від показу правди, а про відповідно правильні методи подачі такої інформації, а також про журналістську етику. Водночас самі керівники засобів масової інформації мають сприяти створенню відповідного здорового клімату у медіапросторі та правильно будувати медіаполітику.
На даному етапі існує проблема перевантаження негативною інформацією медіапростору, приклади якої надали учасники круглого столу. Зокрема, тут згадали відому книгу «Bad news: The foreign policy of the New York times», яка зібрала інформацію за 50 років виходу найвідомішої газети Америки, зокрема щодо її перших сторінок, на яких зазвичай розміщувалися виключно негативні новини.

Під час дискусії про межі допустимої кількості негативної інформації у стрічці новин та актуальних методах подачі такої інформації свої думки з цього приводу виказали її учасники та гості. Так, Наталія Габор показала, яким чином, подачу негативної інформації можна переорієнтувати з демонстрації сцен жорстокості на показ допомоги постраждалим і яким чином суспільство виходить із цієї ситуації. Відтак в аудиторії вже формується конструктивна думка. Зіновій Партикозапропонував свої методи, зокрема, застосування мікросоціоопитувань серед аудиторії окремих ЗМІ, правильно вибудовувати фактаж, а також використовувати відповідно нейтральну лексику, яка справляє менший негативний вплив на підсвідомість, як це і радять деякі зарубіжні теоретики.
Наприкінці зустрічі, усі учасники одностайно погодилися із тезою Віктора Костюка, що процес формування медіаграмотності в Україні лише розпочинається, це копіткий і довготривалий шлях, а відтак, потребує зусиль не тільки вищої школи, де готують фахівців з журналістики та питань медіаграмотності, а й усього суспільства, починаючи від шкільних вчителів та спеціальних передач у ЗМІ.

Олена Хлистун