About journalistic education in Ukraine. Faculty of Journalism, ZNU / Журналістська освіта в Україні та світі. Факультет журналістики Запорізького національного університету

This is another broadcast from the cycle of programs about the system of journalism education in Ukraine and abroad. This broadcast of ‘Unconditional’ will concentrate on Zaporizhzhia National University whose Journalism Department will celebrate its 15th anniversary this year. Victor Kostiuk, Dean of Journalism Department, PhD in Pedagogy, Associate Professor of Journalism Department, will tell about the plans and achievements, tasks and dreams of the Department.

Чергова, з циклу програм про систему журналістської освіти в Україні та за кордоном. У цьому випуску програми «Неумовно» йтиметься про Запорізький національний університет, факультет журналістики котрого цього року відзначить 15 років діяльності. Про факультет, плани та досягнення, завдання та мрії розповідає декан факультету журналістики, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри журналістики Віктор Костюк.