Глобалізація в Україні: позитивні та негативні наслідки.

Термін «глобалізація» з’явився понад 400 років тому, але його використання почалося в середині минулого століття. Глобалізація - об’єктивний, необхідний процес, який супроводжує людство протягом його історії. Це взаємозв’язок і взаємовплив країн, який стосується безлічі аспектів людського життя, насамперед у політичній, економічній, соціальній, культурній сферах.

Тлумачення поняття «глобалізації»

  • Глобалізація– тривалий процес інтеграції національних економік світу з метою розв’язання глобальних проблем людства.
  • Глобалізація— це розподіл праці у світовому масштабі, котрий прогресує і вже досяг достатньо високого рівня. Це виявляється у посиленні конкуренції на товарних ринках через стимулювання міжнародного торгового обміну внаслідок політики лібералізації торгівлі.
  • Глобалізація– складне явище взаємозалежності економік, що виникає у зв’язку з обміном товарів і послуг та потоками капіталів.
  • Глобалізація – це і стан, і процес, і перспектива розвитку людського суспільства.
  • Глобалізація– процес, завдяки якому досягнення, рішення і діяльність людей в одній частині земної кулі справляють значний вплив на окремих людей і їхні спільноти в усіх частинах світу.

Часто глобалізацію пов’язують з процесом об’єднання країн для роботи над спільними цілями, тому до цього процесу можна віднести діяльність міжнародних організації, як от: ЄС, СОТ, ЮНЕСКО, ООН і НАТО.

Як приклад більш реальної глобалізації можна навести Європейський Союз. Економіка країн-членів ЄС тісно пов’язана, що дозволяє їм розвиватися в конкурентному середовищі, отримувати підтримку в тій чи іншій формі.

Глобалізація та Україна

 

У рейтингу індексу рівня глобалізації країн світу (KOF Index of Globalization) Україна у 2020 році посіла 45 місце, покращивши свій минулорічний результат на 2 сходинки.

У глобальному рейтингу поруч із нами такі країни:  42. В’єтнам,   43. Греція, 44. Таїланд, 46. Румунія, 47. РФ, 48. Індія.

Очолила рейтинг Швейцарія, за нею йдуть Швеція, США, Сполучене Королівство та Нідерланди.

При формуванні рейтингу враховувались чотири основні параметри. По-перше, економічна інтеграція – обсяг міжнародної торгівлі, інвестицій. По-друге, персональні контакти – міжнародні поїздки, туризм, обсяг міжнародних телефонних переговорів. По-третє, технологія – кількість користувачів Інтернету, кількість інтернет-серверів. І по-четверте, втягнення до міжнародної політики – членство держав у міжнародних організаціях, кількість посольств.

Позитивні наслідки глобалізації

 

Найбільший вплив глобалізаційні процеси роблять на економіку нашої країни. Серед позитивних наслідків глобалізації в Україні слід виокремити наявність прямих іноземних інвестиції, які дозволяють вирішити нашій країні цілий ряд існуючих проблем. Інвестування економіки сприяє прискоренню темпів зростання країни та покращанню рівня життя українців.

Варто акцентувати увагу на позитивних рисах культурної глобалізації: по-перше, це зростання доступності загальнокультурних цінностей; по-друге, культурна консолідація; по-третє, подолання глобальних світових культурних протиріч і протистоянь. Проявом позитивних наслідків в культурній сфері є те, що українці можуть без проблем дивитись закордонні фільми, слухати музику, користуватись книгами іноземних письменників, використовувати інформацію, яка стосується різних сфер діяльності інших країн.

Позитивним проявом глобалізаційних процесів є також те, що ми можемо користуватись мобільним телефонами, побутовою технікою, комп’ютерами та ін., які вироблені далеко за межами нашої країни. Те, що українці можуть їздити за кордон на відпочинок або на роботу, використовувати лікарські препарати, виробниками яких є іноземні країни; використовувати наукові та технічні досягнення інших країн; міжнародне науково-технічне співробітництво; спільні розробки в інформаційній сфері теж є позитивними наслідками глобалізації.

До позитивів глобалізму в Україні можна зарахувати можливість глобального регулювання екологічної ситуації в державі, забезпечення суспільства від глобальних загроз різного характеру, які непереборні для кожної окремої держави і навіть наддержави (скажімо, планетарні катастрофи), можливість «підтягнути» в економічному плані країну до рівня високо розвинених, світова координація боротьби зі СНІДом, наркоманією, тероризмом тощо.

Негативні наслідки глобалізації

 

По-перше, це збільшення розриву в рівнях економічного і соціального розвитку між Україною та країнами «золотого мільярда».

По-друге, зростання безробіття, бідності, безпритульності, а також техногенне перевантаження і деградація довкілля.

По-третє, економічне і політичне послаблення України, пригнічення внутрішнього національного ринку, національної економіки, що призведе до практичного усунення України з конкурентного середовища.

По-четверте, зростання рівня тіньової економіки, її розростання до рівня глобально-світової і вихід з-під контролю України як нації-держави. Загальна криміналізація економічної діяльності, зростання корупції.

По-п’яте, конфлікт між вимогами глобалізації та соціально-культурними і економічними традиціями нашої держави (наприклад, глобальна еліта вимагає від України вільного продажу землі іноземцям, що протиприродно для господаря-українця).

Внаслідок процесів глобалізації страждають і вітчизняні товаровиробники, оскільки переважна більшість українців віддає перевагу закордонним товарам, пояснюючи це нижчою вартістю товару, високою якістю, потужністю та більшою наповненістю.

Внаслідок наявності можливості виїзду за кордон, значна маса українців виїжджають у пошуках роботи, високої заробітної плати, хорошої медицини, освіти, в результаті чого Україна втрачає працездатне населення, яке могло б працювати на благо своєї країни. Присутня також міграція інтелектуальної еліти, що дає підставу говорити про руйнування інтелектуального потенціалу нації.

Як бачимо, глобалізація призводить не лише до позитивних наслідків, але й негативних. Глобалізація економічної діяльності значно впливає на економічне життя, а також тягне за собою політичні (внутрішні і міжнародні), соціальні і навіть культурно-цивілізаційні наслідки. Ці наслідки все більше відчувають на собі практично всі країни і серед них, звичайно, Україна, яка цілком усвідомлено рухається в напрямку інтеграції в світову економіку.

Харкевич Тетяна

Джерела:

«Україна у світових глобалізаційних процесах: виклики і відповіді» https://core.ac.uk/download/pdf/229042214.pdf

Рейтинг індексу рівня глобалізації країн світу  

«Глобалізація для України – нові можливості чи потенційна загроза» https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/533548.pdf