Journalism education: Germany’s experience / Освіта журналіста: досвід Німеччини

In the next program of ‘Unconditional’, Yulia Liubchenko and Pavlo Miroshnychenko, ZNU professors of Journalism Department who went on a study and exchange visit for radio journalists to Thomson Media, Germany, will compare the peculiarities of professional education of journalists in Germany and Ukraine, professional career development, commonalities and differences in requirements to professional journalists. Про професійну освіту журналістів у Німеччині та Україні, становлення у професії, спільне та відмінне у вимогах до фахівця-журналіста у черговому випуску "НЕумовно" від викладачів факультету журналістики ЗНУ Юлії Любченко та Павла Мірошниченка, які взяли участь у програмі навчання та обміну для радіожурналістів від Thomson Media.